İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Dedektör Store ailesi olarak müşteri siparişlerinin karşılaması sürecindeki, depo ve lojistik  faaliyetlerinden doğabilecek olası riskleri, her daim göz önünde bulundururuz. Bu sebepten ötürü Dedektör Store, hedef ve politikaları ile yasal haklar ve zorunlulukları gözeterek söz konusu olabilecek  çevre kirliliği ve çevresel etkileri azaltma politikasını izlemektedir.

Bu amaçla;

  • Yasalarda yükümlü olduğumuz tüm maddelere uyacağımızı,
  • Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal gerekliliklere ve üyesi olduğumuz tüm birim ve kuruluşların şartlarına uyacağımızı,
  • Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi her daim koruma anlayışı ile Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendireceğimizi,
  • Çalışanlarımızın korunması ile ilgili her türlü iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için gerekli tüm tedbir ve önlemleri alacağımızı,
  • Her daim güvenli ve sıfır kaza olan bir çalışma ortamı sağlamaya çalışacağımızı,
  • Gözlemlerimizi en iyi şekilde yapıp Çevre ve İnsan sağlığına gelebilecek olası tehlikeleri önceden gözlemleyip, gerekli önlemlerini alacağımızı, 
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda atıkların en az seviyeye indirilmesi, geri dönüşümün her zaman sağlanması, geri dönüşümü olmayan atıkların ise gerekli teknoloji ile yok edilmesi için her daim gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliğini ilgilendiren tüm bu maddelerin tarafımızca sağlanıp, tüm faaliyetlerimizi, düzenli olarak kontrol edeceğimize, tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz.